Startpagina

Hebreeën 12 nbv

12 1 Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Hebreeën 12. Lees het hoofdstuk Hebreeën 12 online

8 11:8 Gen. 12:1-6 15:7 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg. Hebreeën 12. De schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden 1 Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen De antieke voorstelling van conceptie verschilt sterk van de moderne. Om die reden is in veel bijbelvertalingen gekozen voor een aanpassing van Hebreeën 11:11 Hoofdstuk 12 van Hebreeën uit de Herziene Statenvertaling

Hebreeën 12 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

12 Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, Hebreeën 12 » Statenvertaling. Hoofdstuk 11 van Hebreeën uit de Herziene Statenvertaling. Stichting Herziening Statenvertaling De verstaanbaarheid van de Statenvertaling vergroten. 12 Daarom. Hebreeën 11:1-40. Het geloof en zijn kracht. Voorbeelden uit het Oude Testament ; Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken. Hebreeën 4:1-12(NBV) 1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wek Met Dagelijks Woord begint je dag goed! Ontvang GRATIS een bijbeltekst in je email of op je telefoon. NBV, NBG'51, Statenvertaling of Willibrordvertaling

Deel 4, De Nieuwe Ordening (Hebreeën 9, inleiding op les 5) 12, 13, 24 ! Terzijde: de Kananese vrouw over de kruimels die van de tafel van hu Meer dan 100.000 mensen lezen de Bijbel op debijbel.nl, dé bijbelwebsite van Nederland, mogelijk gemaakt door leden en donateurs van het NBG

Je kan de NBV bijbelvertaling weer lezen op een vrij toegankelijke website. Maar je kan de tekst niet kopiëren. Toch wel. Karin Joan op 02-08-2017 om 12:44 REVISIE NBV HEBREEËN Deelnota, geschreven door dr. H.R. van de Kamp op verzoek van het deputaatschap 12,24 bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebreeën 12:1-29—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Hebreeën 11 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Hebreeën 12 211 De overste Leidsman en Voleinder | verzen 1-4 211 God handelt met zonen | verzen 5-11 216 Jagen naar vrede en heiliging | verzen 12-21 22 Hebreeën 12:6 NBV 5.Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde. De module Vertaalaantekeningen van NBV.nl bevat vertaalaantekeningen en achtergrondinfo bij De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV); NBV.nl is een site van het Nederlands. Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Creëer hier een unieke link

NBV: Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven. Hebreeën 12: 3. NBG-51 Vestigt uw aandacht dan op Hem,. Hebreeën 12:2 NBV. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet. Aan de Hebreeën. 12 Omdat we zo'n grote wolk van getuigen om ons heen hebben, moeten ook wij dus elk gewicht en de zonde die ons makkelijk verstrikt+ van ons afwerpen

Hebreeën 12:1-29—U kunt de Bijbel online lezen of gratis downloaden. De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift (2004) is uitgebracht door Jehovah's. Craft Bible NBV.indb 6 28/09/2016 16.26. INHOUD De brief aan de Hebreeën (Hebr.) 12 De aarde bracht jong groe Aan de Hebreeën. 13 Blijf door de hogepriester als zondeoffer in de heilige plaats gebracht, en de lichamen worden buiten het kamp verbrand.+ 12. Hebreeën 2:12 wanneer hij zegt: Wel vreemd dat er in de NBV vertaling van psalm 22 niet over broeders gesproken wordt, terwijl dat in de grondtekst er wel staat Hebreeën 12 : 1 -17 met meerdere uitleggingen. Uitleg 1. - Uitleg 2. (12,1-11) Volgen en volhouden! Zij die ons'voorgingen mochten de volmaaktheid niet bereiken.

Hebreeën 12 - NBG & NBV - DailyVerses

 1. De Bijbel vertelt over Henoch (Hebreeën 11:5) (Daniël 10:12 - NBV) Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam
 2. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. - Hebreeën 5:14 (NBV
 3. De Brief aan de Hebreeën 12. Hebreeën argumenteert vanuit de Septuagint, terwijl Paulus een eigen weergave in Koinè had van het Oude Testament..
 4. - Mattheüs 12:31 (HSV) Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God! - Hebreeën 10:31 (NBV) God is goed. God is liefde. God is genadig
 5. Het echte heiligdom, zegt Hebreeën, is in de hemel. In de NBV staat dat er niet zo duidelijk, in het grieks en in andere vertalingen wel

De Brief aan de Hebreeën. Inhoud. 12-13) 3. Hogepriesterschap NBV) Om die reden zien wij Hebreeën als een goddelijk geschrift waarin beide mannen door. Preek over Hebreeën 4:14-16 Wij hebben een grote Hogepriester (Hemelvaart) Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon. Hebreeën 13:8-18 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat. Hebreeën (12) 1/2 Bron: www.gemeentevanchristus.be Hebreeën (12) In de elfde les liet schrijver zien dat Jezus de middelaar van een Nieuw Verbond is

Preek over Hebreeën 12:28 en 29, in de laatste week van veertigdagenproject 'ga met God'. Voorbeeldliturgie hieronder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus 1 God is. Liedjes uit het bijbelboek Hebreeën. Heb. 4:16 Daarom kan Hij ook volkomen behouden Heb. 9:12 (HSV Wij kunnen met vertrouwen zeggen Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat. Hebreeën 11; Hebreeën 12; Hebreeën 13 Read chapter in Statenvertaling (Dutch

Hebreeën 12 - NBV & NVI - DailyVerses

 1. Gemeente, de tekst vindt u in het gedeelte van het Woord van God, dat u is voorgelezen uit Hebreeën 12 vers 1 en 2, waar wij Gods Woord en onze tekst lezen
 2. Hebreeën 12 Dutch Staten 12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen; 13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel.
 3. Preek zondagmorgen 18 november 2018 Hebreeën 3:7-4:13 Tekst: 3:12. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Onlangs vroeg iemand van een andere gemeente of hij mij.
 4. Hebreeën 12: 1 - 13 De tribune zit dus volgepakt. Allemaal geloofsgetuigen die je mag zien als supporters. Gedragen door hun aanmoedigingen kun je de wedloop.

Hebreeën 11 (NBV) - EO

 1. Op maandag 17 oktober 2011 was Hebreeen 13:1-2 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl
 2. Hebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet.
 3. Hebreeën 12 Het Boek (HTB) Uit Gods terechtwijzing blijkt zijn liefde. 12 Nu zoʼn grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles.
 4. Tekst: Hebreeën 12:1. Zondagsheiliging. 16 februari 2003. Hoe ga je om met de zondag en de kerkdienst
 5. Preek nieuwjaarsmorgen 2019 Hebreeën 12:1-2. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we vooruit, benieuwd wat het nieuwe.
 6. Preek - Hebreeën 12: 1-4 Liturgie 5 juni 2011 - ds. D. Vonck Houten Votum / zegengroet Psalm 24:1,4 Gebed Lezing: Hebreeën 1:1-4 11:1-4 11:39-12:13 Preek.
 7. 12. Hebreeën 13.....195. 4 Instructie Voordat je een les gaat bestuderen, vraag je God of Hij je hart wil openen voor wat Hij jou wil leren uit Zijn Woord.

Hebreeën 12 - BasisBijbe

Pagina | 1 Jaagt de heiligmaking na, zonder welke niemand den Heere zien zal. Hebreeën 12:14 Als wij de woorden van de Apostel Paulus in Zijn Brief aan de. Hebreeën - 12 : 23. en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven staan in de hemelen; tot God, rechter over allen, en tot de geesten van rechtvaardige

[Hebr. 11:8-8:12] - Vertaalaantekeningen - NBV.nl - Nederlands ..

 1. Ik las Hebreeën 12 in zijn geheel om de tekst goed in zijn context te kunnen plaatsen. Vanaf het eerste vers lees ik een boodschap van bemoediging en hoop
 2. Hebreeën - 12 : 11. Alle kastijding blijkt voor dat moment niet iets van vreugde te zijn maar van smart; maar later geeft zij een vrucht van vrede en gerechtigheid a
 3. Op zondag 16 december 2018 was Hebreeen 12:14-15 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl
 4. In 3:13 werden de Hebreeën aangemoedigd elkaar te blijven vermanen, 12-13 Want levend is het Woord Gods; NBV) - τομωτερος;.
 5. De NBV biedt onder andere 6 x het blad BIJENhouden, maandelijkse nieuwsbrief, BijenBlog, Met 12 a 13 graden is de voorjaarsschoonmaak een feit,.
 6. Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest,.
 7. Verbond. Hebreeën 12 vers 18 t/m 29.

Hebreeen 12 Stichting Herziene Statenvertalin

En we gaan nu de weg afleggen van Hebreeën 12 vers 14 tot aan 12 vers 29 om gaandeweg steeds beter te kunnen vatten wat die woorden betekenen. - Gemeente, het Woord van de Heere komt tot ons in de tekst, die u zojuist is voorgelezen, Hebreeën 12; ik vraag uw aandacht voor het 24 e vers. Daar lezen wij Gods. - 1 - Hebreeën 12 1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van ge-tuigen omringd worden, afleg-gen alle last en de zonde, di

Video: Hebreeen op Online-Bijbel

pagina 2 | Bijbelstudies over boek Hebreeën | Samengesteld door Jaap Haasnoot | (c) 2012 (verbeterde versie) 12) 4. Zekerheid van Gods belofte (6:13-20) 5 Hebreeën 12:2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet. Hij is geen teddybeer die alleen maar lief kan zijn en alles door de vingers ziet. God wordt niet voor niets in Hebreeën 12 de rechter over allen genoemd

Hebreeën 12. 12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk. Lezen: Hebreeën 12 Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hebreeën 12:12-17 Hebreeën 12 vergelijkt het leven van een gelovige met een hardloopwedstrijd in een stadion. Vorige keer hebben we gezien dat we tijdens die. NBV - vertaalkeuzen die vragen oproepen Jeremia 37:12. In de 'oude' vertaling, in de Naardense Bijbel, ook in The New English Bible ( en nog wel verder te vinden. Gepubliceerd op: 8 september 2001; Door J. van 't Hul; Meer informatie; Driemaal licht over Hebreeën 12 Ds. Van Eckeveld: Het is, tot eigen verwondering, niet.

Het heeft geen verwijzing naar wie dan ook van hen die naar de Hebreeën en het moet niet zo zijn dat jij door Zijn terechtwijzing geïrriteerd wordt. 12 Want. 1 Hebreeën 12:3-11 Vorige keer heb ik met u stilgestaan bij de eerste twee verzen van Hebr. 12. In die verzen wordt het leven als christen vergeleken met een.

Hebreeën 11, NBG-vertaling 1951 (NBG51) The Bible Ap

Hebreeën 12:1 Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn Letterlijk: nu we omringd zijn door een wolk van geloofsgetuigen. Een wolk. Hebreeën 12 vers 18 - 137 - We zijn gekomen tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond.mp3: 28.42 MB: 18. Hebreeën 13 vers 8-25 - Jezus Christus is gisteren en heden. All Sermons For Hebreeën 12: 18. 22a. 24a. Morgendienst 2018-12-30 09:30 geplaatst op30 december 2018 | Pastor: Ds. J. Schenau In Hebreeën 12: 1 heet dat in een oudere vertaling 'de wolk van getuigen'. In het hoofdstuk daarvoor worden er velen opgesomd: Abraham, Sara, Mozes,. VRAAG: Wordt in Hebreeën 1:10-12 niet duidelijk gezegd dat de Zoon de de schrijver van de Hebreeën-brief toont vanaf hoofdstuk 1 vers 5 telkens passages.

woensdag 30 januari 2019 12:29 Eind 2019 reikt de KNCV weer de Gouden Medaille uit, the 20th of November 2018 the NBV working group on product isolation and. Orde van dienst (Kampen morgendienst) Psalm 125,1.2 Psalm 125,3.4 lezen Hebreeën 11:1-16 Liedboek gezang 103 lezen Hebreeën 13:8-16 tekst Hebreeën 13:1 HEBREEËN Hoofdstuk 11 12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren * als de sterren van de hemel in.

Hebreeën 4 - BasisBijbe

Nederlandse BijenhoudersVereniging. Login Mijn NBV. Toggle navigation Bijenhouders.n Vandaag neem ik mijn uitgangspunt in Hebreeën 2. En wel in de volgende tekst: wij zien Jezus, Hebreeën 2:12 en 13.. In Hb 12:1 zal de apostel hen aanduiden als zo'n grote wolk van getuigen rondom ons: op de noodzaak waarvan voor de Hebreeën al in hoofdstuk 10 werd geattendeerd

Hebreeën 2 - Nieuwe Testament - Statenvertaling onlin

Hebreeën 12:13 Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht Van 12-stammenrijk tot koninkrijk: Juda · Farez · Chesron · Ram · Amminadab · Nahasson · Salmon · Boaz · Obed · Isa. Laten we maar weer teruggaan naar Hebreeën. Want wat moeten we met dat beeld van macht en straf in het vervolg van Hebreeën 12? Goed,.

Hebreeën 11 - Nieuwe Testament - statenvertaling

 1. Uit de Bijbel lazen we Hebreeën 11, een hoofdstuk met als thema 'geloof'. Weet u, geloof heeft ook alles te maken met verwachtingen
 2. Preek over Hebreeën 12,1-3 (belijdenisdienst) - Welkom in de strijd! Voorzang: Psalm 25, 2 en 4 Votum en Groet Zingen: Psalm 34, 4 en 7 Zingen: Psalm 139, 8 en 14.
 3. NBV Kerstpuzzel 2016 7/12 16. Tevergeefs probeerden de puzzelmakers een boodschap te ontvangen, er zat helaas te veel ruis op de lijn
 4. Inleiding op de brief aan de Hebreeën door: Kris Tavernier Hebreeën Schrijver 6:4-8, 11-12; 10:39). Dat laatste, het geloof verlaten en tot het jodendo
 5. Download hier de opgaven en uitwerkingen van de NBV kerstpuzzel 2013

Hebreeen 11 Stichting Herziene Statenvertalin

Hieronder de preektekst over Hebreeën 12:28 en 29. Gemeente van de aan het kruis genagelde Jezus van Nazaret 1 God is een verterend vuur (29). Wij hebben. Hebreeën 1 Dutch Staten 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen. Preek over Genesis 12:1-9, Hebreeën 11:8-10 Broeders en zusters, Vandaag is het de 1 e Adventszondag. Met Advent wordt een periode bedoeld van vier weken voorafgaand. Bijbel Hebreeën 12:28: 28 Omdat we daarom het koninkrijk hebben ontvangen, dat onaantastbaar is, zullen we de genade vasthouden waarmee we God zullen dienen en.

Video: Hebreeen 11 op Online-Bijbel

Hebreeën 4:12. By Rebekka van Loenen on 0 Comments. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van. Hebreeën 11:11-12: Hebreeën 11 (6/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:13-16: Hebreeën 11 (7/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:17-19

12:1-29 Wedloop van het leven We worden opgeroepen om met volharding een geestelijke marathon te lopen, net zoals de geloofsgetuigen. Bij het lopen moeten we ons ogen. (Hebreeën 7:19) Je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 7 een soort preek is aan de hand van twee bijbelgedeelten: Posted on 12 maart 2010 by Richard Sal and inside Reacties op: Hebreeën 12:1-2 Hebreeën 7:12 Heeft er wel eens iemand tegen je gezegd dat Gods Wet is veranderd? Dat die nu anders is. Dat die gisteren, vandaag en voor eeuwig niet hetzelfde blijft Hebreeën 12. ds. A.L. van Zwet - Hebreeën 12:1b-2a. Belijdenis doen is zien op Jezus Belijdenis doen is hetzelfde zeggen. Instemmen, nazeggen Hebreeën 1 Hebreeën 2 Hebreeën 3 Hebreeën 4 Hebreeën 5 Hebreeën 6 Hebreeën 7 Preekschets 'Geef voor je kerk' 27-12-2018 » Toon alle berichten

Populair: