Startpagina

Grondwet nederland artikel 1

wetten.nl - Regeling - Grondwet - BWBR000184

Artikel 1 . Toon relaties in LiDO Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt. 4 Voor berechting buiten Nederland en. Grondwet Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan 120.2 De burger dient in Nederland te allen tijde. recht te hebben op rechtszekerheid m.b.t. artikel 1 t/m 24 Grondwet en alle verwijzingen in alle wetboeken met betrekking tot het niet toetsen door de rechter ervan dienen verwijderd te worden met de bevoegdheid van wet- en regelgeving als 1/m 24 grondwet

Wetboek-online.nl Grondwet Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan Grondwet van 1983: algehele (redactionele) modernisering Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. bedoeld in artikel. Ab Klink over Artikel 1 in de Grondwet (30.06.11) ACTUEEL. Artikel 1 en de vrijheid van godsdienst. Het komt nogal eens voor dat het gelijkheidsbeginsel van art.1 Gw in conflict komt met de godsdienstvrijheid van art. 6 Gw. Een voorbeeld is de Haagse sjeik Fawaz Jneid die in 2002 verkondigde dat dat corrigerend slaan van vrouwen toegestaan was

De grondwet Artikel 1 - Nederland rechtsstaa

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod

Hoofdstuk 1: Grondrechten - Nederlandse Grondwet

 1. atie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
 2. Het idee om de Grondwet nu ook in een serie plaatjes te vatten, spreekt mij aan. Ik zal daarom ook proberen een bijdrage te leveren aan dit project, waarbij het volstrekt logisch is om met artikel 1 te beginnen
 3. atie

Artikel 1 - nederlandsegrondrechten

De voorzieningenrechter stelt kenniscentrum Art.1 in het gelijk en oordeelt dat de gelijkenis van de namen voor verwarring zorgt over de onafhankelijke positie van Art.1. Politieke partij Artikel 1 moet binnen een maand haar naam wijzigen op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag, tot een maximum van 20.000 euro Voor een deel zal dit liggen aan de lengte van de artikelen: gemiddeld zo'n 150 woorden per artikel voor Europa, tegenover ongeveer 50 woorden per artikel voor Nederland. Daarnaast kennen de artikelen uit de Nederlandse Grondwet weinig onderlinge verwijzingen VOLKSRAADPLEGING, DE VOLGENDE GRONDWET TE AANVAARDEN. HOOFDSTUK I DE SOUVEREINITEIT Eerste Afdeling DE REPUBLIEK SURINAME Artikel 1. 1. De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de souvereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. 2 Artikel 1 van onze Grondwet stelt nu: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

Artikel 11 bleef in de Grondwet. Nederland heeft tot nu toe het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006 niet geratificeerd. Stichting Art.1 Midden Nederland (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging

Nederlandse grondwet/Hoofdstuk 1 - Wikisourc

Artikel 1 van de Grondwet bevat nu al een aantal gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan Artikel 1 van de Grondwet De staatsinrichting is nog altijd beschreven. Er is opgesteld wie de macht in praktijk uitoefent en op welke manier, welke rol de koning(in) en de ministers hebben, hoe wetten moeten worden gemaakt, hoe rechters te werk gaan en wat gemeenten en provincies moeten doen D66, PvdA en GroenLinks willen de Grondwet wijzigen door de discriminatiegronden in Artikel 1 uit te breiden. Aan de tekst 'discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan' worden de gronden 'handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid' toegevoegd Artikel 1 van de Grondwet luidt als volgt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Posted by Dupont artikel 1 Grondwet, Bandidos, Black Sheep, Blue Knights MC, 1Limburg.nl meldt op 19 juni 2015 het volgende nieuws. Wij vinden het zo'n mooi. Rubriek: Algemeen Dossier: artikel 1 grondwet Vergelijk internet, digitale tv en bellen Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen Grondwet Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Of op welke grond dan ook. Dus ook om sexuele geaardheid. *Zucht* en dat wil het land gaan leiden

Homo's en gehandicapten verdienen een expliciete vermelding in artikel 1 van de Grondwet, vindt een krappe meerderheid in de Tweede Kamer. Nee, stelt de VVD, het gelijkheidsbeginsel moet niet meer maar mínder categorieën bevatten zodat het artikel tegen elke vorm van discriminatie bescherming biedt Artikel 1 van de Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging Omdat de grondwet de belangrijkste wet is, gaat veranderen niet zo makkelijk. De grote grondwetswijziging van 1983 nam meer dan 30 jaar in beslag! Hoofdstuk 1 van die vernieuwde grondwet beschrijft de grondrechten van de burgers. Het begint met Artikel 1: alle mensen in Nederland worden in dezelfde situatie gelijk behandeld. Zijn en zeggen wat.

teert een voorstel voor aanpassing van artikel 1. Paragraaf 4 voorziet in een conclusie. 2 Context: rol en betekenis van (artikel 1 van) de Grondwet In Nederland zijn we trots op ons artikel 1 van de Grondwet. Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling, dat is waar wij in een tolerante rechtsstaat voor willen. Mensenrechten in de Nederlandse Grondwet. In Nederland staan veel mensenrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Deze rechten heten ook wel 'grondrechten'. Een bekend voorbeeld is artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden Artikel 1 Grondwet wordt regelmatig als een soort preambule voor onze Grondwet aangemerkt. Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling: dat is waar wij in onze tolerante rechtsstaat voor willen staan

In Nederland zijn we trots op ons artikel 1 van de Grondwet. Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling, dat is waar wij in een tolerante rechtsstaat voo De Grondwet van Thorbecke uit 1848 staat bekend als een belangrijke mijlpaal in de democratisering van Nederland in de negentiende eeuw. Het brein achter deze grondwet was de liberale politicus Johan Rudolph Thorbecke. Zijn grondwet legde de basis van onze parlementaire democratie Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, is bij een meerderheid van de mensen niet bekend. Op de vraag of mensen weten wat er in dit artikel staat, geeft 48 procent een bevestigend antwoord

Artikel 1 van de grondwet gaat ons allemaal aan en is groot goed. En uit rapportages van de organisatie artikel 1 provincie Overijssel blijkt dat er jaarlijks in onze provincie nog veel meldingen zijn van discriminatie; ook meldingen over seksuele geaardheid Artikel 1 van de Grondwet somt een aantal gronden op waarop niet gediscrimineerd mag worden; godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht, en eindigt met: 'op welke grond dan ook' Artikel 1 is volgens mij het meest belangrijke artikel van de grondwet. Als Nederlander heb ik het recht om daar over mee te praten, hoe dom mijn 'gepraat' ook is. Door mijn domheden uit te spreken, kan ik leren Denederlandsegrondwet.nl is tracked by us since October, 2015. Over the time it has been ranked as high as 767 699 in the world, while most of its traffic comes from Netherlands, where it reached as high as 14 290 position Aan de vooravond van de Gay Pride heeft het COC voorgesteld artikel 1 van de grondwet te wijzigen. Daarin wordt discriminatie 'wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras.

Video: Grondwet van Nederland - Parlement

2. De Nederlandse Grondwet - Hoofdstuk 1 over de grondrechten ..

Artikel 1. Gelijke behandeling en discriminatieverbod Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. 2 jaren geleden Algemeen Kamer wil gehandicapten en homo's in grondwet opnemen Artikel 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, moet worden uitgebreid met.

Artikel 1 van de Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, moet worden uitgebreid met handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Een initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks heeft daarvoor een. Goed, staat wel in de Nederlandse grondwet ! Onjuist, staat niet in de Nederlandse grondwet ! Na afloop krijgt u een overzicht van de correcte antwoorden, tevens kunt u uw antwoorden overzicht zien met de juiste antwoorden. Het artikel van de Grondwet staat vermeld in de Nederlandse taal of is vertaald via de vertaal optie van de website Artikel 2 Burgerschap, Nederlander 1. In Nederland wonen Nederlanders en Vreemdelingen met een Verblijfsvergunning. (Ik ben een Galaxy-freak.) 2. De Grondwet 2014-2016 en Staten-Generaal-wetten regelen wie Nederlander is. 3. Elk persoon in Nederland geboren heeft de Nederlandse nationaliteit en koopt bij d

Algemeen . 1. Inleiding Bij koninklijke boodschap van 27 november 1970 werd bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp 11 051, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten Het is ook vanwege die weefout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip nazismofobie islamofobie

ARTIKEL I-1: Instelling van de Unie 1. Bij deze Grondwet, die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers en de staten van Europa om hun gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, wordt de Europese Unie ingesteld, waaraan de lidstaten bevoegdheden toedelen om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken Artikel 1 van de Grondwet Is geldig voor alle orthodoxe christenen, islamieten, joden, humanisten of wie dan ook in Nederland. Gepost door Redactie om 09:11 Door 'iemand' Deze reactie van 'iemand' verscheen in de comments nadat ik in dit stuk beweerd had dat we beter Artikel 1 en Artikel 6 uit de grondwet schrappen.. Er is weinig mis met artikel 1 en 6 van de grondwet Liever gezegd, er staat onzin in. Pim Fortuyn, zegt Ad Melkert, wilde artikel 1 van de Grondwet afschaffen. En dat is onzin, want dat wilde Pim Fortuyn helemaal niet

GeenStijl: Nederland schaft Artikel 1 Grondwet a

Klare wijn Dat zegt Kamerlid Wilders in het politieke programma 'Klare Wijn' voor zijn Partij voor de Vrijheid. In de plaats van het huidige artikel 1 moet een ander artikel komen waarin de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd COC Nederland en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CGR) hebben zich bij dat advies aangesloten en er in 2004 bij de toenmalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Thom de Graaf op aangedrongen artikel 1 van de Grondwet uit te breiden met 'homoseksualiteit' en 'handicap' Op 6 maart 2018 is de Eerste Kamer in eerste lezing akkoord gegaan met een wijziging van de grondwet.[1] Deze wijziging stelt voor om aan de grondwet een algemene bepaling toe te voegen die duidelijk maakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is en de grondrechten waarborgt Dat kan pas als artikel 1 van de Grondwet wordt geschrapt, aldus de partij. Dat de joods-christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur is in Nederland moet volgens Wilders in.

Artikel 23 Grondwet. Artikel 23 van de Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging Twitteraccount over nut, noodzaak en wenselijkheid van artikel 120 Grondwet. Nederland artikel 1 Gw is niet afdwingbaar omdat art.120 dat niet toestaat. Artikel. 9 DE GRONDWET TITEL I HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten

hoeiboei: Artikel 1 van de Grondwet van Nederland

 1. atie-klacht, dan beroep je je niet op artikel 1 van de grondwet, maar op de AWGB. En zo ook voor andere zaken die in de grondwet staan. De grondwet is op veel vlakken ook vrij vaag en zonder details
 2. Maatschappijleer 1: Grondwet. De grondwet van Nederland. Artikel 7. Vrijheid van meningsuiting. Artikel 8. Recht om samen met anderen een groep te vormen
 3. atie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
 4. Bij het woord ras begrijp ik eigenlijk niet waarom dat is opgenomen in art.1 Grondwet. Immers, als men met ras alleen maar mensen bedoelt, dan is mij alleen maar bekend vanaf dat ik klein ben zoals op de christelijke lagere scholen in Nederland geleerd - wij zijn allemaal als mensen van hetzelfde ras - het mensenras
 5. Artikel 1 is op meer plekken in Nederland vereeuwigd. Zo staat in Den Haag de Grondwetbank met de volledige tekst van artikel 1. In Breda ligt een herdenkingssteen met de tekst van het eerste artikel

Artikel '1' van de Grondwet Wat in zijn brief van 27 juni 2014 ( Kamerstukken II 31570, nr. 24 ) van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer nog een voornemen was, wordt werkelijkheid Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan Startpagina Groenlinks en Christenunie pleiten voor afschaffen Artikel 1 van de Nederlandse grondwet 'Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke. Tags: Holland, Nederland, Nederlandse grondwet artikel 1, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, ras Probleem met rechten of het 'kinderslot'? Ontwerp melde

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1848

 1. g van personen en goederen
 2. ARTIKEL 23 VAN DE GRONDWET EN DE ARMOEDEPROBLEMATIEK MAXIME STROOBANT Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.() Die rechten omvatten inzonderheid: 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkge
 3. 3. Dit artikel zal niet gelden dan na ratificatie als een amendement tot de Grondwet door de Wetgevende macht van de afzonderlijke Staten, zoals voorzien in de Grondwet, binnen zeven jaar vanaf de datum waarop het door het Congres aan de Staten werd voorgelegd. Amendement XIX. geratificeerd in augustus 1920 1
 4. Grondwet van de Republiek Suriname. HOOFDSTUK XII. DE PRESIDENT. EERSTE AFDELING. ALGEMEEN. Artikel 90. 1. De President is Staatshoofd van de Republiek Suriname, Hoofd van de Regering, Voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad
 5. g non-discri

Nederlandse Grondwet - Wikipedi

In de grondwet staan onder andere de regels waar mensen zich aan moeten houden. De eerste regel in de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan De Nederlandse Grondwet in eenvoudig Nederlands. Voor veel mensen is de juridische taal van de Grondwet moeilijk te begrijpen. Daarom hebben we de Grondwet in eenvoudig Nederlands geschreven. Zodat ook gewone mensen de regels van de Grondwet begrijpen. Ook staat bij ieder artikel een korte toelichting

Artikel 1 Grondwet in stadhuiswartier 2 april 2017 Met dit kunstwerk is uitvoering gegeven aan de motie van GroenLinks uit juni 2016 die mede werd ingediend door de fractievoorzitters van Deventer Sociaal (Kitty Schmidt) en VVD (Marco Swart, thans Daaf Ledeboer) 'Artikel 1 wordt vaak de vlag op de grondwet genoemd, het zou mooi zijn als dat een roze vlag kan worden.' Daarnaast is het ook juridisch van belang, omdat rechters naar artikel 1 verwijzen in. De volledige tekst van artikel 1 luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan De Grondwet, waar de grondrechten van burgers en de staatsinrichting van Nederland in is vastgelegd, wordt aangepast. Vóór Nieuwsbericht | 01-07-2016 | 15:45. Grondwet krijgt algemene bepaling. De Grondwet krijgt een algemene bepaling die uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze zal voor artikel 1.

Video: DE BELGISCHE GRONDWET - senate

Art. 2 GW - Artikel 2 Grondwet :: Maxius.nl voorheen Lexius.n

 1. Hier brengen wij de tekst van artikel 1 van de Grondwet iedere dag in de praktijk. Wij maken geen onderscheid op grond van godsdienst, levens-overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij leven in een tijd van verandering. Dat maakt dat de tekst van artikel 1 actueler is dan ooit
 2. Het verbod van toetsing aan de grondwet geldt in Nederland alleen voor de formele wet, Artikel België: 1831.
 3. atieverbod dat voor de overheid geldt, maar het is een discri
 4. Onze grondwet In Nederland hebben we een grondwet. Hierin staat dat in Nederland iedereen het recht heeft op gelijke behandeling. De eerste grondwet in Nederland dateert uit 1798. In de grondwet van anno 2014 staan alle basisrechten van Nederlanders. De rechten voor de Nederlander staan in hoofdstuk I van de Nederlandse grondwet
 5. NIJMEGEN - Het raadslid Cilia Daemen van GroenLinks wil dat de tekst van Artikel 1 van de Grondwet een plek krijgt in de hal van het Nijmeegse stadhuis.Het gaat om het artikel dat de gelijke behandeling van alle mensen benadrukt

Wetboek-online.nl Grondwet

 1. Ook de inter nationale dimensie van educatie in Nederland heeft steeds de Artikel 23 Grondwet 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering
 2. En het Nederland van morgen heeft al helemaal geen baat bij beroepspolitici die de universele mensenrechten, zoals de gelijkheid van man en vrouw, ondergeschikt maken aan welke godsdienst dan ook - zoals helaas vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Moment. We pakken even een stukje uit dat artikel erbij
 3. Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlandsen omvat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Suriname was weliswaar al sinds november 1975 onafhankelijk, maar het stond tot 1983 nog steeds in Artikel 1 van de Grondwet (Nederlands-Indië was al bij de grondwetswijziging in 1954 geschrapt)
 4. atie, allen die in Nederland leven dienen gelijk behandeld te worden. Artikel 4 heeft betrekking op de organisatie van de overheid

Vertalingen grondwet NL>EN . grondwet zelfst.naamw. Uitspraak: [ˈxrɔntwɛt] Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve. Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan Zo mag de regering, ondanks artikel 1 van de grondwet, door het parlement wetten laten aannemen die wel degelijk een discriminerende uitwerking hebben. Voorbeelden genoeg. Zo vindt de Nederlandse regering groepsdiscriminatie in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar. Terugkomend op de grondwet van Thailand De manier waarop burgemeesters worden aangesteld, verdwijnt definitief uit de grondwet. Zoals zich vorige week al aftekende, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet van D66 waarin. Het artikel 1 van de Duitse grondwet luidt als volgt: (1) De waarde van de mens is onaantastbaar. Haar te respecteren en te beschermen is verplichting van alle overheden. Haar te respecteren en te beschermen is verplichting van alle overheden

[1] Dat artikel luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan art.1 heeft namelijk naast de grondwet vooral te maken met het strafrecht. Het discriminatieartikel in het strafrecht luidt iets anders dan de artikel 1 van de grondwet. In het strafrecht staat dat je niet mag discrimineren op ras, blablabla, en hetero- en homoseksuele gerichtheid Nederland heeft een grondwet. Daarin staan de grondbeginselen van onze democratie beschreven, zoals het recht op gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Die grondwet kwam tot stand in 1848 om het volk en de ministers tevreden te houden 1. De Grondwet 2014 regelt wie Vreemdeling is. 2. Een Vreemdeling in Nederland is een persoon geboren in het Buitenland en is in het bezit van een Buitenlands paspoort of identiteitskaart voor legitimatie doeleinden. 3 In de Grondwet komt te staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Nog vóór artikel 1 wil het kabinet de bepaling opnemen: De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de. Op 7 februari 1831 was het Nationaal Congres klaar met de bespreking en keurde het de Belgische grondwet goed. De Belgische grondwet was een evenwichtige synthese van de Franse grondwetten van 1791, 1814 en 1830, van de Nederlandse grondwet van 1814 en van het Engels staatsrecht. Het werd echter geen amalgaam, maar juist een origineel werkstuk

Populair: